Aktuality

07.12.2015 00:00

Aktuality

2015 - červenec

Prodloužili jsme lhůtu pro dokončení stavby do 9.12.2017. Zároveň jsme z finančních důvodů upustili od záměru prosklené střechy a změnili záměr na plnou sedlovou střechu s valbou nad presbytářem.

2013 - listopad

Dokončili jsme obnovu koruny zdiva hlavní lodi a provedli zakrytí zdiva asfaltovým pásem, aby do konstrukce nevnikala srážková voda a nedocházelo k destrukci zdiva.