Dokončená střecha sakristie

Podklad pro krytinu sakristie a napojení na zeď

Provádění krovu střechy sakristie

Žulová dlažba je nařezaná a připravená k pokládce

Dubové vstupní dveře čekají na zabudování do stavby

Dokončená střecha hlavní lodi kaple

Provádění střešní krytiny a oplechování hlavní lodi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bednění, podkladní pás pro krytinu a čelní štít

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výstavba krovu hlavní lodi

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zakrytí koruny zdiva hlavní lodi hydroizolací

Vyzdění nové koruny zdiva hlavní lodi

1 | 2 | 3 >>

Zaplachtování zdiva hlavní lodi

Původní stav