Dokončená střecha hlavní lodi kaple

Provádění střešní krytiny a oplechování

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bednění, podkladní pás pro krytinu a čelní štít

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výstavba krovu

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zakrytí koruny zdiva hydroizolací

Vyzdění nové koruny zdiva

1 | 2 | 3 >>

Zaplachtování zdiva

Původní stav